#115148

arielsegal
מנהל בפורום

היסט הפאזה בשנאי זרם איכותיים אמור להיות מינימאלי (כעשירית עד 5 עשיריות המעלה) כמו שגם זרם המגנוט צריך להיות מזערי.

בשנאים לא מדוייקים יכול להופיע היסט מופע של עד כ-5 מעלות.

למדידת ערך הזרם אין חשיבות להזזת המופע.

לחישובי הספק ולהגנות נדרש דיוק רב יותר ולכן הזזת המופע יכולה להיות משמעותית.

ניתוח זווית המופע ובניה של שנאי זרם מתאים מחייב חקירת נושא שדות אלקטרומגנטיים והבנה טובה של תכונות החומרים מהם עשויה הליבה.

שימשו בציוד מתאים מאפשר מדידת הזזת המופע בשנאי זרם.