#115154

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן נכון, תכניות הלימודים שונות וההדגשים שונים בין שתי המגמות.

עקרונית הנדסאי חשמל אמורים ללמוד בקרים מתוכנתים ברמה טובה מספקת שלא דורשת לימוד בקורסים נוספים.

בהצלחה.