#115182

arielsegal
מנהל בפורום

סמי שלום,

הבריכות הללו לא עשויות מבטון או מחומר מוליך חשמל אחר ולכן תקנות החשמל לבריכות אינן חלות עליהן.

אני דורש בבדיקת מתקנים כאלה שהמנוע יותקן בתוך מבנה מפלסטיק בלתי נגיש, יהיה רחוק ככל האפשר מהבריכה, הכבל יונח בתוך מדרכים מתאימים למניעת דריכה ורצוי מפסק פחת ייחודי לבריכה.