#115190

Samy
משתתף

לאריאל ערב טוב 

זו בדיוק השאלה ששאלתי את נציב הכבאות ונציגו יריב אגמון השיב לי 

” מעבדה מוכרת או מתי “

שאלתי שוב מה הכוונה במעבדה מוכרת ומי מסמיך אותה 

ממתין לתשובה 

בברכה 

סמי רז