#115191

Samy
משתתף

לאריאל ערב טוב 

מה ההבדל בין ברכה מבטון או ממתכת וברכה מפסטיק 

בכולם קיימת סכנה מוגברת 

אפילו היתי אומר שברכה עלית סכנת ההתזה על כבל או על הציוד גדולה יותר 

בברכה קבועה בדרך כלל הציוד בחדר יעודי ולא ניגרר אחרי הברכה בהתאם לגחמות המשתמש 

האם המחוקק עדיין לא נתן את דעתו לנושא 

בברכה 

סמי רז