#115550

Moty
משתתף

אריאל שלום, אתן דוגמא על מנת להבין באופן סופי,

לדוגמא פה”פ אשר מקבל אליו משיטה של שנאי ומשני מלוחות חשמל ראשים (2000A)  מוליכי הארקה של 150 ממ”ר (2 משיטה ו-2 מכל לוח ראשי),

*האם אני צריך פס של לפחות 300 ממ”ר כלומר לדוגמא פס 4X100 על מנת שהפס יעמוד בזרמי הקצר?

*ובקשר לשאלה הראשונה – האם יש קשר לזרם ולא לזרם קצר מסיבה כלשהי( כמו שרשמתי שישנם טבלאות שמציגות בחירת פסים לפי זרם)?

תודה!!