#115554

aron david
משתתף

אם הוא עומד על משטח מבודד לחלוטין הוא לא יתחשמל אבל ירגיש עיקצוצים מזרם קיבולי

ריצפה של בית היא מוליכה.

יש לי חבר שהגוף שלו יבש מאד ובעל התנגדות גדולה מאד אני ראיתי אותו נוגע זמן ממושך בפס צבירה מחושמל והוא טען לי שהוא לא מרגיש כלום. ביקשתי ממנו להוריד נעלים, הוא הוריד ועמד יחף על הריצפה ואז הוא אמר לי שהוא מרגיש דקדוק קל.