#115555

eden1234
משתתף

אז בעצם אם הרצפה מוליכה, והגוף המתכתי לא מאורק ואין ממסר פחת אז גוף האדם יהיה מעין נגד, והזרם שיזרום דרך האדם יהיה מתח המגע חלקי ההתנגדות של גוף האדם והאדמה? גם רוב הסיכוים שהמפסק לא יקפוץ כי הזרם לא יעלה הרבה כמו זרם קצר?