#115561

itzik
משתתף

 שלום,

ההנחיה לגבי כך שאישור בדיקת אינטגרציה יינתן על ידי מעבדה מוכרת או מת”י הופיעה בעדכון האחרון של הוראה 536 (מתאריך נובמבר 2014).

כשנה לאחר מכן (בנובמבר 2015) פורסם סיכום דיון של הועדה להטמעת תקנות התכנון והבניה – מצורף הסיכום.

בסעיף 4, א’-5 ציינו שבדיקה תקופתית  תתבצע על-ידי מכון תקינה או על ידי מהנדס מורשה.

 

בנוגע למהנדס מורשה, לא מכיר כל הנחיה\הגדרה מיהו מורשה.

בדרך כלל רשות הכבאות (כתלות באזור) מאשרת מהנדסי חשמל בשל העובדה שהם אחראים על מערכת החשמל וגם על ומערכת הגילוי אש.

‫קבצים מצורפים (ניתן להוסיף קבצי JPG, GIF, PNG, PDF):
  1. implementationcommittiee8.pdf