#115562

Gidon12
משתתף

אריאל תודה על התשובה,

בתא בארון חשמל שבח נמצא האל פסק המדובר יש אל פסק נוסף שמזין אסור אחר בכלל. מה ההנחיות במקרה זה? האם לחצן חירום זה אמור להיות משותף לאל פסק ההוא גם כן?האם  בלחיצה על לחצן החירום אני מפיל את כל הלוח המזין עם כל השדות? או רק שדה ספציפי? אח בכלל רק את האל פסק עצמו?

מה הדרישות הספציפיות מלחצן החירום של האל פסק אשמח להבהרות, תודה.