ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל איפוס למבנה כאשר ארון מניה בגבול מגרש מענה ל־איפוס למבנה כאשר ארון מניה בגבול מגרש

#115571

Refael Galin
משתתף

שלום,

 1.אם מאופס במבנה אין צורך להוציא הארקה לפילר. שים לב ביצוע איפוס בשני הגנים יהיה איפוס כפול מכיוון שניהם על אותו יסוד.

2-3.לדעתי יש לנהוג כמו באיפוס בבית דו משפחתי. לבצע את האיפוס בפילר בגבול מגרש ולצאת עם מוליך הארקה לכל גן.