#115575

aron david
משתתף

נכון מאד. לכן צריך הארקה ופחת. ואין סיכוי שמאז יקפוץ כי הזרם דרך הבן אדם לרוב לא יעלה על אמפר וגם הרבה פחות וסכנת מוות היא כבר מ 30 מילי אמפר.