#115581

aron david
משתתף

שלום ללוי ולאריאל וחברי הפורום.

אני היום בדעה ודאית שהסיבה לנפילות הפחתים היא ערך לולאת התקלה הגבוהה שגורם להופעת מתח רגעית על הפה”פ הראשי של הבניין בעת קצר.

לפנות ל 103 זה ממש דברים בטלים. 

פניתי לראש הבודקים במחוז והוא אישר לי לבצע איפוס לבניין.

אני לא שולל מגע חלוד או רופף בהארקת השיטה. אבל חח”י לא מוכנים לבוא לבדוק.

אני מחכה לאישור ועד הבית שם ואז אבצע את האיפוס.

כשיהיה לי חדשות אעדכן אותכם.

אני אישית יצא לי לעבוד שם בבניין אצל דייר ופגעתי במעגל חשמלי ונפל הפחת של הדייר ושל עוד 2 דיירים בבניין.