#115590

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

ההנחיה של חח”י מוכרת לי אבל היא מתייחסת לשנאי שמן מינרלי בלבד.

באין להתקין יותר מ-3 שנאי שמן מינרלי בחדר מתח גבוה שנבדק על ידי חברת החשמל או שישנה הנחיה ממונה הבטיחות באתר.

אין מניעה להתקין יותר מ-3 שנאים יבשים או שנאים בסיווג K (שמן בעל נקודת הבזקה העולה על 300 מעלות צלסיוס).