#115615

makram
משתתף

Erez48 שלום

אני חושב שאתה מסבך את העניינים יותר מדי 🙂

בפשטות.. אם אתה מפעיל את המנוע במתח 400. אז החיבור בסלילים צריך להיות במשולש

ואם אתה מפעיל אותו במתח 690 אז החיבור צריך להיות בכוכב .. זה הכל .