#115622

luz
משתתף

שי שלום,

אם הבנתי נכון את התיאור שלך, צריך להיות הפוך. מפסק צריך להיות מוזן מפ”צ ולהגן על יציאה מהלוח, ובלוח המשני ניתן לשים מנתק. (כתבת שמנתק מוזן מפ”צ? מה יגן על המנתק ועל הכבל ללוח המשני?)

לא פירטת בדיוק לאיזו שיטת התקנה מהטבלה זה מתאים ומהם מקדמי התיקון (כבלים צמודים ועוד) ומרחק,  בכל מקרה כבל נחושת 50 ממ”ר לא מספיק עבור 200A. מניח שתצטרך 3×95+50 N2XY , תלוי בנתונים.

אם אתה משתמש ב 2 כבלים במקביל, שניהם צריכים להיות באותו שטח חתך.

בברכה

לא יודע מה זה פיר מאוורר היט