#115630

MarkVe
משתתף

שלום.לפי שאני רואה יש להם פונקציה S שהיא מוגדרת כהגנה שבעזרת מותר להעשות ההשהיה מול מבטחים ממורד .אבל זה לא בדיוק Cat B .כי הוא אחרי זרם שרשום כבר יגביל זרמים בעזרת מנגנון דחיפה (קופסה).זה רואים בגרף.שים לב בתמונה שאני שלחתי זה באמת Cat В .הוא יכול להחזיק זרמים שווה לIcu

זה אני ככה מבין.אשמח אם אריאל יתקן אותי