#115634

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

תודה על השיתוף.

לא ברור לי איך עלית מתח בהארקה תגרום להפסקת מפסקי המגן בדירות האחרות (במתקן שאינו מאופס).

מפסק המגן אינו מחובר להארקה ומבצע סה”כ סכום סך כל זרמים עוברים דרכו.

בעת קצר לאדמה בדירה אחת יזרום זרם מאחת הפזות להארקה אבל לא צפוי להשפיע על יתר הדיירים גם כשעכבת לולאת התקלה גדולה.

יתכן שיש בבנין סוג של איפוס בשל מגע בין אפס להארקה, בדירה מסויימת, או בנקודה כלשהי בקווים שלפני הדירות.