#115641

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. אין מוליכים מבודדים עם בידוד XLPE. תוכל להשתמש בכבלים.
  2. יכולת העמסה של כבל תלויה בשיטת ההתקנה בגורמים חיצוניים כמו כבלים צמודים, טמפרטורת הסביבה וכדומה.
  3. בהתקנה בתוך צינורות בקירות ניתן להעמיס כבל ששטח חתך מוליכיו 2.5 ממ”ר בעל בידוד XLPE בזרם מרבי של: 24 אמפר בכבל חד פאזי או 21 אמפר בכבל תלת פאזי (מא”זים של 20 אמפר לכל היותר)