#115648

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אין סימוכי בתקנות החשמל יש נהלים שבהם משתמשת חח”י והחלטות של וועדת הפירושים.

בהיעדר מידע לגבי עומק הכלונסאות וטווח ההשפעה נבחר המרחק של 5 מטר שלאחריו ההשפעה של הארקת היסוד קטנה יחסית (ההשפעה פוחתת אקספוננציאלית).

ניתן לחבר מוליך הארקה בין מבנה או ציוד חשמלי שנמצא בתחום חמשת המטרים.

אכן צדקת, במבנה שנמצא מחוץ לתחום ההשפעה (5 מטרים) יש לבצע הארקה מקומית ולהגן עליו בהתאם לעכבת לולאת התקלה שהתקבלה. (אם יש לו הארקת יסוד והשוואת פוטנציאלים, ניתן לאפסו)