#115651

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן הבנת נכון.

מפסק בקטגוריה A בעל השהיה באמצעות פונקציה S יאפשר השהית זמן עד לפעולת מנגנון ההדיפה.

מפסק בקטגוריה B בעל השהיה באמצעות פונקציה S יאפשר השהית זמן עד Icw.