#115656

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

לוי (LUZ) צדק בבחירה של שטח חתך הכבל שנדרש (במידה ופיר ישנם עוד בכלים רבים). אם הפיר מאוורר, אפשר להסתפק בשני כבלים במקביל בשטח חתך 35 ממ”ר.

אכן נדרש מפסק אוטומטי בלוח המזין ומפסק (מנתק עומס) בלוח המוזן.