#115670

Meirs70
משתתף

אריאל,

אתה יכול להסביר בבקשה מה המהות של בדיקה זו הרי אם יתקבל ערך של 20 אוהם או קרוב לכך אין סיכוי שהמבטח שאמור להגן על המתקן יתנתק, אז מה בעצם המשמעות של הבדיקה?

בנוסף, אני מבין שלבדיקה הזו אין משמעות בשיטת הגנה TT?