#115680

arielsegal
מנהל בפורום

יש משמעות בכל שיטת הגנה בפני חשמול מוארקת.

ב- TT ערך זה צריך להיות קטן מ-5 אום ובאיפוס קטן מ-20 אום.

המטרה לזהות התדרדרות בהארקת היסוד ואיכול של ברזלי הזיון

זוהי דרישה של תקנות החשמל.