#115695

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

כל אחת מתקנות החשמל הכלולות בספר, חתומה על ידי שר האנרגיה והתשתיות.

בשלב זה טרם נחתמה תקנה חדשה כלשהי, מה שציינת הוא הנחיה של מנהל מינהל החשמל.

ההנחיות טרם נחתמו על ידי השר ולפיכך הן לא כלולות בספר התקנות.

אין בשלב זה סיבה כלשהי להחפז ולקנות מהדורות חדשות (ישנות) של תקנות החשמל מאחר והן אכן לא עודכנו מאז שנת 2014.