#115697

luz
משתתף

אריאל שלום,

לגבי קביעת הערך של 20 אוהם להארקת שיטה/התנגדות אלקטרודה של מתקן ביחס למסה הכללית של האדמה ברשת מאופסת – למיטב זכרוני אמרת בקורס שאחת הסיבות היא שערך זה יגרום להפעלת הגנות המתח הגבוה, בעת פריצה מצד המתח הגבוה/נפילת קו מתח גבוה על קו מתח נמוך.

תוכל להזכיר לי למה דווקא בערך זה הגנות המתח הגבוה תפעלנה?

תודה