#115700

matanturji
משתתף

בס”ד

שבוע טוב ומבורך

  1. האם השרטוט שצירפתי אכן נכון?
  2. אם אני רוצה לחבר פחת ראשי שיהיה משולב עם מא”ז ראשי (כמו שמצורף), האם ניתן לחבר ממנו פחת משני? או שחייב להפריד לפחת ראשי ומא”ז ראשי נפרדים?
  3. האם יש יתרון מסויים על פחת משלוב עם מאז ראשי? מלבד היתרון של המקום בלוח, בוא נגיד שאין בעיה של מקום.

תודה רבה!