#115705

MOSH
משתתף

תודה רבה.

עדיין משהו מפריע לי.

אנסה לבאר:

ידוע כי אסור שיהא מבנה TT בתחום השפעה של מבנה מאופס. בגלל חשש מתח על פה”פ של מבנה מאופס (ביחס לאדמה), וממילא במבנה TT (שבתחום השפעתו) בעת נתק מוליך PEN (ובו הרי אין השוואת פוטנצ’) – דבר מסוכן.

אם כן מדוע שיהא מותר למשוך מוליך הארקה ממבנה מאופס למבנה/צרכן אשר בתחום השפעתו (5 מטרים, כמו שאמרת)? כמו שבמקרה הראשון (הגם שבתחום השפעה של מבנה מאופס) יש בעיה (בגלל שאין השוואת פוטנציאלים במבנה TT), גם פה יש אותו החשש. אולי יהא מתח על פה”פ דבר שישפיע על הצרכן שבחוץ (שהרי אין שם השוואת פוטנ’). ואם בגלל שנמצא בתחום ההשפעה (5 מטרים) אז אין בעיה, א”כ מה זה שונה מהמקרה הראשון ששם יש בעיה?

מקווה שהובנתי.  

נ.ב. לא זוכר היכן קראתי שע”מ לדעת תחום השפעה בהארקת יסוד, ניתן למתוח קו אלכסוני מפינות המבנה, וכאורך הנמדד זהו תחום השפעה (עיקרי) ברדיוס סביב המבנה. האם זה נכון?

תודה על הכל!

  • התגובה הזו עודכנה לפני לפני 3 שבועות, 2 ימים ע"י  MOSH.