#115714

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

תחום ההשפעה תלוי בממד הגדול ביותר של המבנה הבא במגע עם הקרקע.

מאחר והוא דועך אקספוננציאלית הרי שההשפעה פגה אחרי מספר מטרים.

חברת חשמל קבעה את הסף והבודקים מתיישרים לפיו.

באופן דומה אסור שמבנה שמוגן ב-TT יהיה בתטטוח 5 מטרים ממבנה מאופס.