#115717

matanturji
משתתף

2 שאלות נוספות לגבי אופיינים למאזים:
1. האם כיריים אינדוקציה זה נחשב צרכן אוהמי שמצריך מאז מסוג B?
2. תנור אמבטיה אינפרה אדום מה שמצוי היןם גם נחשב צרכן אוהמי שמצריך מאז מסוג B?
תודה רבה!