#115731

matanturji
משתתף

תודה על הערתך. אכן 2 הפחתים יהיו 40. 25 זה טעות שלי בשרטוט.
מאז משולב פחת היה בתכנון לפני הפחת המשני. כרגע בגלל הפחת המשני אז ירד מהפרק מאז משטחב. בגל מקרה התכנון היה לשים את היה לשים את הפחת המשולב עם מנןע שמרים את המפסק כאשר הוא קופץ.
כמו שאמרתי כרגע זה ירד מהפרק כי יש פחת משני. יהיה מאז ראשי רגיל