#115737

shalevsharon
משתתף

אין המלצה כזאת.אתה יכול להרכיב כל סוגי גופי תאורה רק אם הם מתכתיים חייבים להיות מאורקים.בפנדלים הבודק לא מנסה לבדוק את הארקה למרות שבבית חדש לכל נקודת מאור חייב להיות מוליך הארקה.אף בודק לא יעשה בעיה כל שהי על גוף תאורה לד או אחר אם הכל מאורק כמו שצריך.אפשר להרכיב הכל בדירה כמו שתוכנן אך לפי התקן.הבודק דבר הראשון שבודק הוא טיב ההארקה, בידוד בבית חדש מעל 1.5 מגה אוהם.בבדיקה הזאת יש מספר רכיבים שעדיף לנתקם כמו פעמונים, שעוני שבת, מגענים ,שנאיים, בקר ורכיבים שמורכב בהם סליל כל שהו וכו..וגם מבצעים בדיקת לולאת התקלה lt.בדעקות נוספות עושים במקלחות ודידי חשמל ומזגנים שחייבים להיות בהם מפסק מואר דו קוטבי ליד הדוד ופקד ליד היחידה החיצונית של המזגן.גם בודקים את הלוח החשמל ואסור שיהיה 2 חיבורים בבורג אחת או חיבור עם מהדקים בתוך הלוח אלא להשתמש במהדקי לוח שיושבים על פס דין.יש לשים לב שאם קיים תריס חשמלי או מאוורר תקרה חייבים לשים להם מפסק דו קוטבי שמנתק גם את האפס.