#115740

shalevsharon
משתתף

שלום לחברה ח”ח לא מתערב בעניין של חשמל בתים כל עוד לא מדובר על הגדלה או חידוש הספקה או חיבור מחדש וכדומה.לכן הבעיה הזאת שבבדיקה שלך התגלתה מדובר על העדר הארקה וזה חובתך כחשמלאי של הדירה לחייב את בעלת הדירה על תיקון הבעיה מיידית.