#115744

shalevsharon
משתתף

שלום לכולם אני הייתי עושה לדייר הארקה תקנית משיבר המים הראשי במידה והוא מאורק (לאחר הבדיקה כמובן) ואז ראש בשקט והייתי גם מידע את הדיירים האחרים על סכנת אי תקינות הארקה בדירתם. ככה יותר טוב.דרך הגב במידה ואם אין שום אפשרות לשפר את הארקה אפשר להשתמש בשיטת פחת כהגנה בלעדית ורצוי לעשות פחת נוסף בתור.אני אישי תמיד מחפש כל דרך ע”מ לשפר את הארקה.