#115745

arielsegal
מנהל בפורום

אתה צודק, 2 המקרים אסורים.

אין להוציא מוליך הארקה אל מעבר ל-5 מטרים ממבנה מאופס.

אסור שמבנה מאופס ומבנה שמוגן בTT יהיו קרובים או צמודים זה לזה ונדרש בניהם מרחק של 5 מטרים לפחות.