#115746

arielsegal
מנהל בפורום

 שלום,

  1. מבין שלשת הסוגים ממליץ על המותג האמצעי.
  2. אם הבית של מוזן מרשת עלית או שהאזור מרובה ברקים, או אם הבית בנקודה גבוהה על הר ממליץ על התקנת מגני ברקים ומתחי יתר בלוח.
  3. אינך צריך להתקין מבטח לפני מגני הברקים (הם מתחברים במקביל אחרי מפסק ראשי ולפני מפסק הפחת)