#115750

Neta
משתתף

תודה אריאל, 

קראתי קצת על זינה צפה והבנתי שיש הגבלה של אורך המוליכים.

ככה שבמקרה שלי אני לא חושב שזאת שיטת ההגנה המתאימה.

השימוש העיקרי הוא עבור תאורת הצפה על גבי סטנדים להארת מגרש/ רחבה וכו… כל פעם במקום אחר.

אם לא זינה צפה אז מה כן?