#115760

shahaf_kor
משתתף

היי אריאל היקר,

 

מוסיף שאלה שלא ראיתי שנשאלה כאן –

 

אם אכן הוצאנו מוליך הארקה ממבנה מאופס TNS או TNCS והמבנה המוזן הוא עם הארקת יסוד והשוואת פוטנציאלים כנדרש אך רחוקה מאוד מהמבנה המאופס עצמו האם הדבר עדיין תקין ?… 

 

להערכתי הדבר הזה תקין אך לא ישים עקב העלות של משיכת הארקה לאורך מרחק רב כלומר עניין כלכלי שבו יהיה ברור שיהיה צורך להוציא רק 2-4 מוליכים מהמבנה המזין או לחילופין לא לגשר בין המבנים הללו ולבצע הזנה נפרדת לחלוטין למבנה המוזן …