#115771

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אין טעם להתקין 2 מפסקי מגן בטור למעט במתקן שבו מפסק המגן הוא ההגנה הבלעדית.

אין אפשרות לישם סלקטיביות בין מפסקי מגן מיידיים.

תנורים נחשבים צרכן התנגדותי. תנור אינדוקציה אינו פועל על חימום והוא צרכן השראי.