#115776

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

קיבלת תשובה כל כך מפורטת ונכונה שנותר לי רק להצטרף ולהיות גאה על התשובות המקצועיות שפורום.

לתריסים חשמליים אכן ניתן להשתמש במחבר ניתוק כדי לאפשר ניתוק בשלמותו.