#115777

arielsegal
מנהל בפורום

שלו היקר.

כיף לראות את מעורבותך בפורום ואת תשובותיך המדוייקות.

אכן חשוב לשפר את הארקת הבנין גם לפני השלמת פרוייקט תמ”א.

הבטיחות במקרה זה חייבת להקדים לכל תהליך אחר