#115785

arielsegal
מנהל בפורום

יש לבחור מוליך בשטח חתך שיוכל לאפשר הזרמה של 63 אמפר לפחות.

בלוחות חשמל יש לבחור שטח חתך לפי תקן 61439. (לכן הטבלאות שבתקנות אינן מתאימות)

מאחר ולא מדובר על לוח שעומד בתקן זה ממליץ על מינימום של 10 ממ”ר (רצוי 16 ממ”ר)