#115786

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

במכשירים מיטלטלים ונייחים נהוג להשתמש בערכים הבאים:

רציפות הארקה של עד 0.2 אום.

התנגדות בידוד של 2 מה אום ומעלה

זרם זליגה שאינו עולה על 0.75 מיליאמפר.