#115792

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

בלוחות ביתיים אין צורך בהגנה של נתיכים או מא”זים על מגני מתח יתר.

זרמי הקצר קטנים ואם מגן ברק יפרץ יפסק המא”ז לדירה מאחר ולא ניתן לישם סלקטיביות בקצר בין מא”זים.