#115795

shahaf_kor
משתתף

היי אריאל היקר , 

שאלה נוספת שראיתי כשקראתי את האשכול הנ”ל – 

האם התכוונת שבקצר בין הדקי המקור הכוונה הינה לפני ההפרדה למערכת הלא מוארקת המוגנת בזינה צפה או מה ?.. 

ונניח וקיים קצר בין הפאזות במעגל המוגן ע”י הזינה הצפה שלנו כלומר בצד השניוני של השנאי מבדל וכיו”ב האם באמת המבטחים שבצד הראשוני של השנאי יעבדו או שמה ?… 

 

תודה רבה רבה