#115804

Moty
משתתף

אריאל תודה רבה על המענה הזריז, אז לפי מה שרשמתי אזדקק ל-7 צינורות במקרה שלי? (חד גידים ללא מוליך אפס)

ובקשר לשאלה 2. (לא קשורה כלל לשאלה הראשונה) – האם השימוש של מוליכים מבודדים זה בעיקר בבתים ובלוחות חשמל (ביחס לכבלים)

  • התגובה הזו עודכנה לפני לפני 3 שבועות, 1 יום ע"י  Moty.