#115832

moshe1234
משתתף

בוקר טוב אריאל,
בהמשך לדיון רציתצי לשאול אם יש אפשרות להזין לוח חשמל עם שני מקורות מתח חיוניים ובלתי חיוניים כאשר הקו הבלתי חיוני מחובר מלוח חשמל ראשי בשיטת 5 חוטים TNS וכאשר קו השדה החיוני מחובר עם כבל 4 חוטים בשיטת TT

תודה על התגובה