#115834

dzmarciano
משתתף

שלום אריאל,

לגבי מנוע השראה, אני מבין שמהירות הרוטור גם-כן תגדל כאשר המנוע מחובר במשולש (ההגיון שלי הוא, יותר מתח יותר “כוח/מהירות”).

אבל אני לא מצליח לראות את זה בנוסחאות הקשורות למהירות המנוע:

n1=(60/p)*f1

n2=n1(1-s)

בנוסחאות לא ניתן לראות שיש קשר בין המהירות למתח המזין.