#115837

Samy
משתתף

 לאריאל שלום 

ברוב המקרים במתקן דירתי אני ממליץ על מגן ברקים מקומי עבור כל מכשיר ומכשיר 

כיוון שלפי דעתי בארץ אין לנו כמעט סופות ברקים 

האם אני טועה וצריך להמליץ על מגן ברקים בלוחות ביתיים 

למעט במקומות שצוינו לע’ל 

בברכה

סמי רז