#115843

luz
משתתף

משה שלום,

לא תקין, ה”פחת” (המפסק עם הטורואיד) צריך להיות בחדר החשמל.

(אם ההגנה הבלעדית היא פחת, משמעות הדבר היא שחשמול הלוח המתכתי עם המנתקים לא יגרום לשריפת הנתיכים. ההגנה הנוכחית תפעל רק אם הקצר יהיה אחרי המפסק האוטומטי בלוח של המכונה).

בברכה